Politica noastră privind calitatea, mediul şi siguranţa alimentară

S.C. Perla Harghitei S.A. având ca domeniu principal de activitate producerea şi îmbutelierea de apă minerală naturală şi băuturi răcoritoare, are ca misiune prezenţa de calitate şi de prestigiu a produselor, atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, asigurarea satisfacţiei clienţilor prin menţinerea imaginii, privind calitatea şi competitivitatea.

Strategia societăţii continuă să fie axată şi în continuare pe dezvoltare, tehnologizare şi diversificare, pentru o mai mare încredere din partea consumatorilor interni, dar şi externi. Activităţile desfăşurându-se la standarde ridicate, S.C. Perla Harghitei S.A. doreşte să-şi menţină sistemele de management deja implementate şi certificate, sisteme, care trec printr-o continuă îmbunătăţire. Într-un mediu competitiv, în care atât prezenţa, cât şi consumul de apă minerală naturală şi băuturi răcoritoare sunt din ce în ce mai ridicate, S.C. Perla Harghitei S.A., prin intermediul personalului său dinamic, profesionist şi dedicat mărcii, răspunde prompt solicitărilor clienţilor, tinzând spre o satisfacţie cât mai înaltă din partea acestora, păstrându-şi astfel poziţia în topul producătorilor de apă minerală naturală şi băuturi răcoritoare.

Obţinerea de produse de calitate, în condiţii stricte de igienă, într-un mediu nepoluat şi având grijă de siguranţa consumatorilor, este prioritatea majoră a organizaţiei, prin urmare S.C. Perla Harghitei S.A a reimplementat şi certificat sistemul de management al calităţii, mediului şi siguranţei alimentare, conform normelor standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi DS 3027E.

Marca Perla Harghitei este consacrată pe piaţa naţională, dar şi cea internaţională, astfel societatea pune mare accent pe calitatea produselor, calitate, care se află mereu într-un proces de îmbunătăţire continuă. Prin calitatea produselor comercializate dorim să facem cunoscut clienţilor, că cerinţele lor sunt luate în considerare, comunicate şi apreciate, iar prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii dorim să întâmpinăm aşteptările şi nevoile lor.
Sloganul societăţii „Iubeşte natura” are două înţelesuri: în primul rând, sloganul reflectă, că societatea „iubeşte natura” şi produsele sunt realizate în condiţii, în care protejează mediul înconjurător. Al doilea sens al sloganului este că societatea „iubeşte natura” şi lasă la latitudinea clienţilor să înţeleagă, că prin consumarea produselor Perla Harghitei, aceştia au un respect faţă de mediul înconjurător, consumând produse naturale. Pe lângă faptul că societatea respectă cerinţele legale şi de reglementare în asigurarea calităţii şi protecţia mediului, S.C. Perla Harghitei S.A., are deasemenea ca prioritate, siguranţa alimentelor, punând accent pe siguranţa consumatorilor, realizând produsele în condiţii stricte de igienă. Astfel, societatea previne contaminarea produselor comercializate şi punerea în pericol a consumatorilor.

În calitate de Director General îmi asum responsabilitatea, ca obiectivele propuse să fie atinse, iar sistemele de management să funcţioneze şi să se afle într-o continuă îmbunătăţire, iar politica în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei alimentare să fie transpusă în practică. Ca principiile mai sus amintite să fie îndeplinite şi respectate, vă asigur de prevenirea poluării, de conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare şi de alocarea tuturor resurselor materiale, tehnice, financiare şi umane necesare.

Sâncrăieni
01.05.2010

Director General
Kurkó Árpád