Relaţia cu Acţionarii

Această secţiune urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la organizarea şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, conform Actului Constitutiv al societăţii şi a Legii societăţilor.

În cadrul societăţii există o structură specializată în relaţia cu Acţionarii existenţi, denumită Relaţia cu Acţionarii, ce are ca principal rol asigurarea unei bune comunicări cu acţionarii societăţii. Persoana desemnată să menţină legătura cu acţionarii, tratează cu maximă operativitate, solicitările acţionarilor şi facilitează dialogul cu managementul societăţii. Societatea creează şi dezvoltă o politică adecvată pentru a promova o comunicare eficientă cu acţionarii.

Adunarea generală a acţionarilor (AGA)

Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). Aceasta este convocată de către consiliul de administraţie prin intermediul Preşedintelui, sau de către ceilalţi doi membri ai Consiliului de Administraţie. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României. Pot participa la AGA toate persoanele care au calitatea de acţionar. Un acţionar care nu poate fi prezent la adunare poate trimite un delegat împuternicit printr-o procură, care să îi reprezinte interesele. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare. Acestea se ţin la sediul societăţii şi în localul indicat în convocare, cu excepţia cazului în care actul constitutiv dispune altfel.

Vizualizare model Împuternicire

Descărcare model Împuternicire (editabil)

Responsabil Relaţia cu Acţionarii

Nume : Tankó Kedves Adél (dna)

Tel: Arată Număr