Politica noastră privind calitatea, mediul şi siguranţa alimentară

S.C. Perla Harghitei S.A. având ca domeniu de activitate producerea şi îmbutelierea de apă minerală naturală şi băuturi răcoritoare, are ca misiune prezenţa de calitate şi de prestigiu a produselor, atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, asigurarea satisfacţiei clienţilor şi a părţilor interesate, prin menţinerea imaginii privind calitatea şi competitivitatea. Strategia societăţii continuă să fie axată pe dezvoltare, tehnologizare, diversificare pentru o mai mare încredere din partea consumatorilor interni, dar şi externi. Într-un mediu competitiv, în care atât prezenţa, cât şi consumul de apă minerală naturală şi băuturi răcoritoare sunt din ce în ce mai ridicate, S.C. Perla Harghitei S.A., prin intermediul personalului său dinamic, profesionist şi dedicat mărcii, răspunde prompt solicitărilor clienţilor, tinzând spre o satisfacţie cât mai înaltă din partea acestora, păstrându-şi astfel poziţia în topul producătorilor de apă minerală naturală şi băuturi răcoritoare. Obţinerea de produse de calitate, în condiţii stricte de igienă, într-un mediu nepoluat şi având grijă de siguranţa consumatorilor, este prioritatea majoră a organizaţiei, prin urmare S.C. Perla Harghitei S.A are ca obiectiv recertificarea sistemelor de management implementate - sistemul de management al calităţii, mediului şi siguranţei alimentare, conform normelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi ISO 22000:2005. Marca Perla Harghitei este consacrată pe piaţa naţională, dar şi cea internaţională, astfel societatea pune mare accent pe calitatea produselor, calitate care se află mereu într-un proces de îmbunătăţire continuă. Prin calitatea produselor comercializate dorim să facem cunoscut clienţilor, potenţialilor clienţi şi părţilor interesate, că sunt luate în considerare, comunicate şi apreciate cerinţele lor, iar prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii dorim să întâmpinăm aşteptările şi nevoile lor. Sloganul organizaţiei „Iubeşte natura” lasă la latitudinea clienţilor să înţeleagă că prin consumarea produselor Perla Harghitei, aceştia au un respect faţă de mediul înconjurător, consumând produse naturale. Al doilea sens al sloganului este acela că, organizaţia produce şi îmbuteliază apa minerală naturală şi băuturi răcoritoare în condiţii în care protejează mediul înconjurător, neafectând apa, aerul şi solul, prin îndeplinirea cerinţelor referitoare la aspectele de mediu la care a subscris şi prin îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu. Pe lângă faptul că organizaţia respectă cerinţele legale şi de reglementare în asigurarea calităţii şi protecţia mediului, S.C. Perla Harghitei S.A are, deasemenea, ca prioritate siguranţa alimentelor, punând accent pe siguranţa consumatorilor, realizând produsele în condiţii stricte de igienă. Astfel, societatea previne contaminarea produselor comercializate şi punerea în pericol a consumatorilor. În calitate de Director general îmi asum responsabilitatea ca obiectivele propuse să fie atinse, iar sistemul de management integrat să funcţioneze şi să se afle într-o continuă îmbunătăţire, și politica sistemului de management intergrat să fie transpusă în practică. Ca să fie îndeplinite şi respectate principiile mai sus amintite, mă asigur de prevenirea poluării, de conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare precum și cerințele consumatorilor acceptate de comun acord privind siguranța alimentară, şi de alocarea tuturor resurselor materiale, financiare şi umane necesare.

Sâncrăieni
30.01.2018

Director General
Kurkó Árpád