Din inima Munţilor Harghitei...

Apele minerale naturale îmbuteliate de S.C. PERLA HARGHITEI S.A. îşi au originea în izvoarele localităţii Sâncrăieni - în regiunea Ciucului Inferior, între masivul vulcanic Harghita (1800 m) şi Munţii Ciucului(1500 m). Zonă de un pitoresc aparte, Ciucul Inferior este deosebit de bogat în surse de apă minerală, numai în comuna Sâncrăieni existând peste 80 de astfel de izvoare şi fântâni.

Splendoarea spaţiului geografic ...

Splendoarea spaţiului geografic în care este amplasată localitatea Sâncrăieni este completată de cele două rezervaţii aflate în localitate: Rezervaţia naturală Tinovul Luci - cel mai mare tinov (mlaştină) al Transilvaniei, cu o suprafaţă ce depăşeşte 120 de hectare şi Rezervaţia naturală Mlaştina Borsáros - aflată pe malul drept al Oltului, la o altitudine de 651 metri şi fiind alimentată de 103 izvoare de apă hipotermală. Străbătând rocile vulcanice ale masivului Harghitei, apa minerală capătă o vitalitate naturală, îmbogăţindu-se cu un complex echilibrat de minerale şi ajutând astfel la buna funcţionare a organismului uman.

Puritate şi echilibru ...

Un cadru natural unic garantează puritatea apelor minerale. Regiunea vulcanică a Munţilor Harghitei, una dintre cele mai renumite din Europa prin bogăţia sa în ape minerale naturale, se află la adăpost de orice sursă de contaminare, departe de aglomeraţiile urbane, de parcurile industriale sau de culturile agricole intensive.

Sâncrăieni - tradiţia care ne onorează...

Localitatea Sâncrăieni este atestată documentar într-o diplomă papală încă din anul 1332. Denumirea consemnată în limba latină a localitaţii este "Sancto Rege" (Sfântul Rege). Localitatea are însă o istorie mai veche, în arealul localităţii Sâncrăieni descoperindu-se, în anul 1954 vestigiile unei aşezări din neoliticul târziu, datând din secolul III-l î.e.n.

În trecut locuitorii comunei au fost zidari vestiţi şi căruţaşi temerari, astăzi sunt producători iscusiţi ai ţesăturilor din lână şi meşteri tâmplari de prima mână, care se mândresc şi astăzi, că au putut păstra tradiţia, obiceiurile şi puritatea sufletului de-a lungul timpului. Îmbutelierea apei minerale naturale în Sâncrăieni, are o istorie de peste 60 de ani, produsul rămânând în topul preferinţelor consumatorilor, datorită calităţii şi purităţii dovedite.